Immunity to Change

Wij zijn niet zo van dogma’s, van specifieke methodieken, laat staan van bepaalde instrumenten. Toch maken we graag een uitzondering voor de Immunity to Change visie op veranderen van Robert Kegan en Lisa Lahey. Deze twee Harvard docenten en onderzoekers hebben een unieke, diepe benadering in het ontwikkelen van medewerkers, teams en complete organisaties. Niet voor niets wordt hun gedachtengoed volop onderwezen op INSEAD, het toonaangevende leiderschapsinstituut.

Uitgangspunt van hun aanpak, weergegeven in hun boeken How The Way We Talk Can Change The Way We Work (2001) en Immunity to Change (2009), is dat veel veranderingen mislukken omdat we eigenlijk sterker gecommitteerd zijn aan veel persoonlijkere en dieperliggende doelen. Deze doelen, zetelend in het onbewuste, gaan veelal over vermijden van angst en pijn, over lijfsbehoud, zaken die maken we dat we gedragingen vertonen die haaks staan op het realiseren van de gewenste veranderingen. Het in kaart brengen en vervolgens leren loslaten van dit afweersysteem leidt ons naar persoonlijke en collectieve doorbraken, en naar  vrijer worden. Reden waarom we er graag mee werken.

Kegan en Lahey, en met hen steeds meer collega’s, menen dat het thema van leiderschap vandaag de dag enorm overschat wordt in organisaties. Dat het in de 21e eeuw gaat over het leren overbruggen van het verschil tussen wat er eigenlijk nodig is en wat in de praktijk wordt gedaan. De werknemer en organisatie die daarin slaagt gaat het verschil maken. Deze methode zet daar bij uitstek op in!