Coaching

Individuele coaching is dé manier om direct en krachtig te werken aan persoonlijke en professionele veranderingen. In 6 tot 10 sessies lukt het vrijwel altijd om de gewenste resultaten in houding, gedrag, vaardigheden of bijvoorbeeld loopbaankeuze te bereiken.

Thema’s waarmee wij veelvuldig helpen zijn o.a. authentiek en krachtig leidinggeven, vergroten van invloed, ontwikkelen en inspireren van medewerkers en teams, beter leren omgaan met terugkerende spanningen en aarzelingen, effectiever omgaan met beschikbare tijd, vergroten van assertiviteit, met meer rust het werk doen, loopbaanreflectie en –ontwikkeling.

Afwisselend coachen we op het vlak van vaardigheden, gedrag en de overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. Niet elke coach werkt op het diepere vlak van de overtuigingen. Maar werkelijke veranderingen en groei kunnen niet plaatsvinden zonder een herbezinning op dat niveau. Daar leer je jezelf werkelijk kennen.

Wij appelleren in onze begeleiding niet alleen aan het mentale, maar ook aan het gevoelsmatige en het lichamelijke. Want zelfinzicht is pas krachtig wanneer deze niet alleen begrepen maar ook doorvoeld en actief gemaakt wordt.

Mede hierom vinden veel gesprekken lopend in het bos of op de hei plaats. Dit blijkt steeds opnieuw bijzonder effectief om ontspannen, persoonlijk en verdiepend met elkaar in gesprek te komen. Ook maken we vrijwel altijd gebruik van de principes uit het lichaamswerk.