John Geestman

Teamontwikkeling

Team-ontwikkeling

Teamontwikkeling in regio Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drenthe

Wanneer teams gezond en zelflerend zijn, is alles mogelijk. Het is niet de vraag of, maar hoe de teamontwikkeling en team coaching ingericht moet worden. Want hoe zorg je ervoor dat een groep mensen een succesvol synergetisch team vormt? Hoe stimuleer en stuur je teambuilding op een manier die het team echt nodig heeft? Hoe maak je van een  groep medewerkers die niet lekker functioneert weer een goedlopend geheel? Ik help jullie graag verder: teamcoaching in Groningen, Friesland en Drenthe. 

Het gevaar van een slechte werkdynamiek zie je vaak te laat

Zichtbaar zijn vaak de strubbelingen, de irritaties, de fouten en de uitval. Minder snel zichtbaar zijn de knelpunten binnen de groepsdynamische en het ontstaan van onderstroom processen. Vaak wordt te laat opgemerkt dat het team niet naar behoren presteert.

Iedereen zegt mee te doen, maar de realiteit is een grote mate van latente weerstand”.

Het is vrijwel onmogelijk om dat als groep zelf in te zien, laat staan op te lossen. We zien onze blinde vlekken niet of nauwelijks, mede omdat we zelf deel van het probleem zijn. Externe begeleiding door teamontwikkeling helpt hierbij door het geven van inzichten en het organiseren van intervisies gebaseerd op actuele praktijksituaties.

Het resultaat: team spirit

In een goed functionerend team vult men elkaar aan. Er is veiligheid om de eigen kwetsbaarheid te kunnen tonen. Er kunnen stevige discussies gevoerd worden, maar de hoofdtaal is die van de dialoog. Er wordt niet getracht bij elkaar vliegen af te vangen, maar er heerst een sfeer waarbij al spelenderwijs, samen naar het beste resultaat gezocht wordt. Daarmee behaalt men resultaten die door synergie indrukwekkend groter zijn dan door leden afzonderlijk opgeteld mogelijk waren. Creativiteit is volop aanwezig, de sfeer is goed, ontspannen en geconcentreerd. Problemen worden makkelijk opgelost en men helpt elkaar. Kortom: er is verbinding tussen de collega’s wat leidt tot (positieve) energie. Het straalt af op de rest van de organisatie en bevorderd tevredenheid. “Iedereen zou zo wel willen werken”.

Onrealistisch? Absoluut niet! Maar er moet wel stevig en consequent aan teamontwikkeling gedaan worden. Niet een heidag, maar enkele plenaire bijeenkomsten met daarna monitoring in de dagelijkse praktijk. Bijvoorbeeld door het bijwonen van twee, drie of vier werkoverleggen. Soms ook met individuele begeleiding van de leidinggevende en een of meer bepalende teamleden.

Net als bij individuele coaching wordt hier gewerkt met diverse methoden en met een divers instrumentarium. Het voert te ver om daar, hierop in te gaan. Maar terugkerende wensen van groepen zijn dikwijls:

  • vergroten van openheid
  • vertrouwen en veiligheid
  • opbouwender leren communiceren
  • beter feedback leren geven
  • zicht krijgen op elkaars kwaliteiten en drijfveren en dat van de groep als totaal.
  • bezinning op het eigen functioneren en op de kansen en toekomst van de afdeling komen vaak aan de orde.

Verandermanagement

Mensen veranderen niet makkelijk, bij groepen is die uitdaging nog groter. Daar zijn veel verklaringen voor te geven, te veel voor hier. Maar als het inderdaad weerbarstig blijkt voor een team, dan zet ik graag de methodiek Immunity to Change van Kegan en Lahey in. Deze twee Harvard onderzoekers en docenten helpen om snel inzichtelijk te maken waarom men collectief (en individueel) moeilijk tot nieuw gedrag komt, wat we op dieper niveau eigenlijk doen.

Teamontwikkeling: juist ook voor bestaande teams

Beter functionerende teams kunnen na verloop van tijd ook een opfrissing gebruiken middels teamontwikkeling. Even met elkaar stilstaan en bezinnen op de dagelijkse realiteit en de toekomst doet wonderen. Het ophelderen van ieders beeld van de missie, visie, en kernwaarden, maar ook het verzamelen van negatieve en positieve feedback, zijn stimulerende onderwerpen. Ik sta steeds weer versteld van de grote behoefte van medewerkers om regelmatig rustig samen te zijn en de effecten daarvan op de mate van:

  • Verbinding
  • Inspiratie
  • Hogere effectiviteit

Begeleide intervisies en ingebrachte, relevante praktijksituaties

Een fijne vorm van teamontwikkeling is mijn begeleide intervisie. Via ieders ingebrachte praktijksituaties leren de deelnemers elkaar beter kennen en kan van elkaars kennis en ervaring geleerd worden. Het vormt het hart van elke lerende organisatie en brengt de kracht.

Meer informatie

De teamontwikkelingstrajecten van Geestman Coaching worden afgestemd op de teams en bedrijfssituaties, in de regio’s Groningen, Friesland en Drenthe.

Graag licht ik dit verder toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Klik hier voor meer informatie over executive coaching en hier voor coaching en loopbaan coaching.

Contact

tel: 050 31 33 555
info@geestman.nl
volg mij ook op LinkedIn

Postadres

John Geestman Coaching
t.a.v. J.G. Geestman
Rubensstraat 6
9718MA te Groningen