Teamontwikkeling

Teams vormen de ruggengraat van de organisatie. Waar teams gezond en zelflerend worden, is alles mogelijk. Helaas zijn dit de uitzonderingen. Een bij elkaar horende groep medewerkers is bepaald niet automatisch een team, ook al noemen wij deze al snel zo.

Zichtbaar zijn vaak de strubbelingen, de irritaties, de fouten en de uitval. Lastiger te benoemen zijn de groepsdynamische- of onderstroomprocessen. Er komt niet uit de groep wat je ervan zou mogen verwachten. Iedereen zegt mee te doen, maar de realiteit is een grote mate van latente weerstand. Dan kan externe begeleiding helpen.

In een goed functionerend team vult men elkaar aan. Via dialoog, niet discussie, wordt op een creatieve wijze samengewerkt aan de resultaten. De uitkomsten zijn door synergie groter dan ooit behaald kan worden door de leden afzonderlijk. De sfeer is goed, ontspannen en geconcentreerd. Problemen worden makkelijk opgelost, en men helpt elkaar. Er is kortom verbinding en energie. Het straalt af op de rest van de organisatie. Iedereen zou zo wel willen werken. Onrealistisch? Absoluut niet! Maar er moet dan wel stevig en consequent ontwikkeld worden.

Ook beter functionerende teams kunnen na verloop van tijd een opfrissing gebruiken. Even met elkaar stilstaan en bezinnen op de dagelijkse realiteit en toekomst, doet wonderen. Missie, visie, waarden, maar ook negatieve en positieve feedback, zijn stimulerende onderwerpen. Wij begeleiden veel van deze teamontmoetingen en staan steeds weer versteld van de resultaten: meer verbinding, inspiratie en effectiviteit.

Een fijne vorm van teamontwikkeling is onze begeleide intervisie. Via ieders ingebrachte praktijksituaties leren de deelnemers elkaar beter kennen en kan van elkaars kennis en ervaring geleerd worden. Het vormt het hart van elke lerende organisatie.